Vilkår og betingelser

I tilfælde af problemer eller spørgsmål tilbydes personlig betjening for Betalingsbrugere via mailadressen: support@andelsboligerkbh.dk

 

1. Fremhævede informationer om appen Andelsboliger København

Andelsboliger København er en app, som giver den boligsøgende et overblik over ledige andelsboliger i København.

Andelsboligerne i app’en skabes gennem crawling og indeksering af eksterne hjemmesider. En væsentlig del af vores service er dermed en andelsboligsøgemaskine, der samler andelsboligannoncer fra andre hjemmesider i én app. Vi indsamler informationer om fundne andelsboliger og videresender Brugeren (se afsnit 2.4) til den hjemmeside, hvor andelsboligen er sat til salg.

Vi holder konstant øje med markedet for andelsboliger i København og forsøger dermed at levere en opdateret oversigt over ledige andelsboliger. Betalende Brugere (Betalingsbrugere, se afsnit 2.5) får adgang til at se mere information om andelsboligerne gennem link til sælger. Fordelen med app’en er, at Brugeren sparer tid ved ikke konstant at skulle søge rundt på internettet efter nye andelsboliger.

Da vi primært er en andelsboligsøgemaskine, afhænger kvaliteten af andelsboliger i app’en af de andelsboligannoncer, vi indekserer fra andre hjemmesider. Andelsboliger København er således ikke ansvarlig for en andelsboligudbyders fejl og forsømmelser.

Det skal pointeres, at der kan være fejl i andelsboligsøgemaskinen. Hvis du oplever fejl med vores søgemaskine eller vores app i øvrigt, kan vi kontaktes på support@andelsboligerkbh.dk.

For at få adgang til Andelsboliger KBH’s vigtigste funktioner skal man være Betalingsbruger. Som Betalingsbruger tegner man et abonnement, der fornys automatisk. Abonnementet kan opsiges 24 timer inden udgangen af den igangværende periode. Brugere informeres om abonnement og pris i de tilfælde, hvor brugeren tilgår de funktioner, der er forbeholdt betalingsbrugere. Informationer om abonnement og pris vil også fremgå i fakturamailen, når abonnement oprettes.

 

2. Generelt

2.1

Disse vilkår, herefter benævnt “Vilkår”, gælder for brug af appen Andelsboliger København, herefter benævnt “Servicen”. Vilkårene finder anvendelse for brug af Servicen og er gældende mellem Andelsboliger KBH: Vitus Group, Skolegade 7B, 1. tv., 8000 Aarhus C, CVR-nummer: 37099465 og den enkelte Bruger. Ved en “Bruger” forstås en person, der opretter en konto på Servicen. Ved en “Betalingsbruger” forstås en Bruger, der har tilkøbt en abonnementsydelse, som giver adgang til de væsentligste funktioner i appen (se herom i afsnit 2.4 og 2.5).

2.2

Servicen er primært en fuldt automatiseret andelsboligsøgemaskine, som via crawling og indeksering indsamler ledige boliger fra frit tilgængelige eksterne hjemmesider. De boliger, der stammer fra crawling, angives i servicen med et begrænset antal oplysninger, eksempelvis pris, kvadratmetertal, månedlig ydelse, osv., hvorefter Betalingsbrugeren ved at klikke på et link viderestilles til den side, hvor andelsboligen er sat til salg. Antallet af oplysninger, der angives på det enkelte søgeresultat, afhænger af tilgængeligheden og kvaliteten af oplysninger på den hjemmeside, hvor andelsboligen er sat til salg. Det er vores mål at samle så mange andelsboliger som muligt for på den måde at gøre andelsboligsøgemaskinen dækkende over markedet for andelsboliger, der udbydes i og er geografisk afgrænset til Københavnsområdet. Kilderne, hvorfra oplysningerne om andelsboliger i Københavnsområdet hentes, spænder fra bl. a. boligmæglere, ejendomsselskaber, boligforeninger (offentligt udbudte boliger), udvalgte andelsboliger fra andre boligportaler samt andelsboliger, der er postet på sociale medier. Vi medtager kun andelsboliger, hvor man kan kontakte andelsboligudbyderen direkte (eventuelt efter en oprettelse). Vi medtager ikke andelsboliger, hvor man skal gennemføre en betaling for at identificere andelsboligudbyderen.

2.3

Funktionalitet for andelsboligsøgere: Servicen har mange elementer for andelsboligsøgere, herunder A: Servicen er dels en andelsboligsøgemaskine, som giver andelsboligsøgere overblik over de ledige andelsboliger, der er på markedet på et givent tidspunkt. Hvis andelsboligsøgeren vil vide mere om andelsboligen, sendes andelsboligsøgeren videre til den eksterne hjemmeside. B: Servicen fungerer dels som en andelsboligagent. Her kan man som bruger oprette en andelsboligagent, der notificerer Brugeren om nye andelsboliger, der opfylder de kriterier, som Brugeren selv har fastsat ved oprettelsen af andelsboligagenten. Disse kriterier kan være; området for andelsboligen, antal værelser, pris og månedlig ydelse. C: Servicen notificerer Brugeren direkte, når der udbydes en ny andelsbolig, der passer til de kriterier, som er fastsat ved oprettelsen af andelsboligagenten. Det understreges, at Servicen kun viderestiller Brugeren af Servicen til den eksterne hjemmeside, hvor en evt. andelsbolig udbydes, men aldrig er involveret i, deltager i, faciliterer, medierer eller formidler aftaler, der indgås mellem Brugeren af Servicen og andelsboligudbyderen.

2.4

Som Bruger af Servicen kan man sammenligne og gemme udbudte andelsboliger i Københavnsområdet. Brugeren kan anvende søgemaskinen til at finde relevante andelsboliger på appen. Brugeren kan maksimalt oprette et begrænset antal andelsboligagenter. For at oprette et ubegrænset antal andelsboligagenter og for at kunne viderestilles til den eksterne hjemmeside, hvor den pågældende andelsbolig er udbudt (ved at klikke på “kontakt sælger”), skal man være Betalingsbruger (se nedenfor under afsnit 2.5).

2.5

For at kunne nyde de væsentligste funktioner af appen, skal man være Betalingsbruger. De væsentligste funktioner omfatter oprettelse af et ubegrænset antal andelsboligagenter og muligheden for at blive viderestillet til den eksterne hjemmeside (ved at klikke på “kontakt sælger”), hvor andelsboligen udbydes.

 

3. Oprettelse

3.1

En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en Brugerprofil på Servicen.

3.2

Brugeren kan til hver en tid tilbagekalde alle samtykker ved at deaktivere sin profil (slette sin profil). Dette gøres ved at sende en mail til support@andelsboligerkbh.dk. Man kan ikke afmelde sit abonnement ved at slette sin profil. Man kan kun afmelde sit abonnement i App Store eller iCloud (se afsnit 7.11 for vejledning).

3.3

Som bruger af Servicen kan du blive anmodet om at anmelde vores service, når du fortæller os, at du er kommet i mål med din søgning. Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at anmelde Servicen, og der gives ikke incitament til at lave anmeldelsen.

3.4

For vilkår gældende ifm. oprettelse af abonnement henvises til afsnit 7.

 

4. Ændring af vilkår

4.1

Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Servicen, og Brugeren accepterer, at Servicen har ret til at ændre Vilkårene uden varsel. Servicen oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører forhold, hvortil der kræves samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Servicen.

 

5. For andelsboligsøgere

5.1

Andelsboligsøgeren accepterer, at Servicens boligdatabase ikke kan være 100 procent opdateret, og at der kan forekomme fejl i en mindre del af søgeresultaterne eller annoncerne. Der kan være flere årsager til fejl, herunder: dels kan det ikke undgås, at en bolig nedtages fra en ekstern hjemmeside i en kortvarig periode, før Servicens robot besøger hjemmesiden, hvor boligen annonceres, dels kan det ikke undgås, at boliger, der ikke længere er på markedet, fortsat vises som ledige på eksterne hjemmesider, fordi webmasteren på den eksterne hjemmeside har glemt at opdatere denne.

5.2

Det er andelsboligsøgerens fulde ansvar at sikre at en andelsboligudbyder har ret til at sælge andelsboligen, og at al information om andelsboligen er korrekt, før der overføres en betaling til andelsboligudbyderen.

5.3

Andelsboligsøgeren modtager andelsboligudbyderens kontaktinfo direkte. Dette sker i form af et link til den eksterne hjemmeside, hvor andelsboligudbyderen har annonceret sine boliger. Det understreges, at Servicen kun leverer andelsboligudbyderens kontaktinformationer. Servicen tager således ikke ansvar for, at andelsboligudbyderen vender tilbage på henvendelser inden for et bestemt tidsrum.

 

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1

Servicen er primært en fuldt automatiseret andelsboligsøgemaskine, som via crawling og indeksering indsamler ledige andelsboliger fra frit tilgængelige eksterne hjemmesider. Servicen er ikke ansvarlig for, at viderestillingen af Brugeren til den eksterne hjemmeside vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugeren og andelsboligudbyderen fra de eksterne hjemmesider. Det understreges, at Servicen kun viderestiller andelsboligsøgeren til den eksterne hjemmeside, men aldrig er involveret i, deltager i, faciliterer, medierer eller formidler aftaler, der indgås mellem Brugere af Servicen ogandelsboligudbyderne fra de eksterne hjemmesider.

6.2

Servicen er ikke ansvarlig for rigtigheden af den information, der indhentes direkte til Servicen fra ejendomsselskabers eller enhver anden tredjeparts hjemmesider. Brugeren accepterer, at Andelsboliger Københavns samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).

6.3

Servicen er kun anvendelig som en app udbudt i App Store. Servicen er således ikke anvendelig i browserformat eller som app udbudt i Google Play eller andre formater. Hvis Andelsboliger København gøres opmærksom på mangelfuld præsentation af andelsboligsøgemaskinen i appen, vil Servicen rette fejlen, hvis det er muligt.

6.4

Andelsboliger København er ikke ansvarlig for nogen form for skade i forbindelse med download, installering og/eller brug af appen og/eller manglende mulighed for at downloade, installere og/eller bruge appen.

6.5

Det begrænsede ansvar i punkt 5.4 finder ikke anvendelse, hvis dette skyldes forsætlig forsømmelse eller bevidst skødesløshed fra Andelsboliger København eller Andelsboliger København’s ledelse.

6.6

Der kan uden forudgående varsel eller årsag hertil ske opdateringer, reparationer, vedligeholdelse og introduceres eller fjernes funktioner i appen. Under samme betingelser kan Brugerens adgang til appen blive indstillet eller lukket på ubestemt tid. Andelsboliger København er ikke forpligtet til at uddybe specifikke eller yderligere funktioner i appen.

6.7

Det garanteres ikke, at appen er kompatibel med enhver hardware og software. Vi er ikke ansvarlige for skade, virus eller anden kode, der måtte påvirke eller skade Brugerens udstyr, inklusiv men ikke begrænset til brugerens mobilenhed, software, data eller ejendom, som er et resultat af download, installation eller brugen af appen.

 

7. Politik vedrørende personoplysninger

7.1

Se vores persondatapolitik for oplysninger omkring vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Servicen.

 

8. Købsbetingelser, abonnementsvilkår, betaling og fortrydelsesret

8.1

Alle køb sker i appen og alle priser på Servicen er angivet inklusive moms. Betaling sker med det betalingskort, som Brugeren har tilknyttet sin Apple-konto.

8.2

Brugere af Servicen kan få forskellige services uden betaling (se afsnit 2.4). Brugere kan vælge at opgradere til Betalingsbruger, som er en abonnementsydelse, der giver adgang til de væsentligste funktioner (se afsnit. 2.5). I afsnit 7.11 beskrives det, hvordan du slår et Betalingsbrugerabonnement fra.

8.3

Sådan køber du et Betalingsbruger-abonnement: Opret en brugerkonto på appen eller log ind på en eksisterende brugerkonto. Tryk på “Profil” nederst i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind) og vælg “Køb abonnement”. Bekræft at du ønsker at oprette et abonnement ved at trykke på “abonner”. Når du bekræfter, accepterer du, at Servicen automatisk må foretage betaling, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes. Så snart du har godkendt købet, bliver abonnementet aktiveret, og du har adgang til at benytte de tilknyttede væsentlige funktioner (se afsnit 2.5).

8.4

Aktuelle abonnementspriser for andelsboligsøgere: Du får 7 dages gratis prøveperiode uden binding. Herefter er prisen 129 kr i måneden i løbende abonnement (gælder nye brugere). Beløbet trækkes automatisk, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Der er ingen binding på abonnementet udover den igangværende abonnementsperiode. Abonnementspriser kan i nogle perioder ændres op eller ned som følge af særlige tilbud og/eller ændring i abonnementsperioder. Prisen på et eksisterende abonnement tegnet af en konkret Bruger vil dog ikke ændre sig uden varsel.

8.5

Der gives tilbud og prøveperioder i appen. Tilbuddene og prøveperioderne er målrettet Brugere og ikke Betalingsbrugere. Det er således kun Brugere, der vil modtage tilbud i appen. Påmindelser der sendes i forbindelse med en prøveperiode sendes via en notifikation og kræver derfor at notifikationer er slået til.

8.6

Hvis betalingen for en ny abonnementsperiode ikke kan gennemføres, vil Servicen forsøge at foretage betalingen igen i en periode for at sikre, at abonnementet ikke ophører utilsigtet. Hvis betalingen for en abonnementsperiode udebliver i to abonnementsperioder i streg, vil Betalingsbrugeren automatisk overgå til at blive Bruger (se forskellen mellem Bruger og Betalingsbruger i henholdsvis afsnit 2.4 og 2.5).

8.7

Ved køb af abonnementsydelsen på Servicen fremsendes en lovmæssig bekræftelse af købet på mail.

8.8

Hvis Brugerens betalingsmetode udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den igangværende abonnementsperiode.

8.9

Kvitteringer på køb i appen kan findes i App Store eller indstillinger på iPhone.

8.10

Sådan gøres fortrydelsesretten gældende: Den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage er gældende ved oprettelse af et Betalingsbruger-abonnement på Servicen. Dog accepterer Betalingsbrugeren, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis Betalingsbrugeren tager Betalingsbruger-fordelene til Servicen i brug. Det kan f.eks. være ved, at Betalingsbrugeren rekvirerer info om en andelsbolig, eller ved at Betalingsbrugeren tager kontakt til en sælger på en ekstern hjemmeside gennem appen. En Betalingsbruger kan gøre sin fortrydelsesret gældende ved at sende en utvetydig mail herom til Apple. Apple tillader ikke udviklere at udstede refusioner på vegne af brugere. Brugere skal kontakte Apples kundesupport direkte for at få en refusion.

8.11

Sådan opsiges abonnementsydelsen: 1. Åben appen, “Indstillinger”, på din iPhone. 2. Tryk på dit navn. 3.Tryk på “Abonnementer”. 4. Tryk på “Andelsboliger København”. 5. Tryk på “Opsig abonnement”. Når Brugeren opsiger abonnementet, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto, og Betalingsbrugeradgangen udløber automatisk, når den igangværende abonnementsperiode udløber.

 

9. Brugerens brug og misbrug af Servicen

9.1

Misbrug af Servicen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Servicen ret til at lukke Brugerens konto på Servicen og hæve Vilkårene grundet væsentlig misligholdelse. I det tilfælde, at Servicen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Servicen.

9.2

I tilfælde, hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Servicen eller på anden måde skade på Servicen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Servicen har aftalt, at i det tilfælde, at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Servicen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.

9.3

Brugeren må ikke afkode Servicen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Servicen, herunder opbygningen og sammensætningen af Servicen, udover hvad der følger af normal brug af Servicen.

9.4

Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen udover Brugeren selv adgang til Servicen.

9.5

Servicen overdrager ingen immaterielle rettigheder til Brugeren, hverken helt eller delvist. Brugeren må ikke kopiere, reproducere, publicere, uploade, sende, eller distribuere noget materiale fra Servicen uden forudgående skriftlig tilladelse fra Servicen.

 

10. Lovvalg og værneting:

10.1

Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale, der indgås mellem Servicen og Brugeren.

10.2

Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Servicen og Brugeren, skal afgøres af Aarhus Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.